POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 od semestru letniego

 Zapisy na Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

od 27 listopada 2017 r. do 12 lutego 2018 r.

  Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EiZ_SPZPUE&kategoria=

 

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. (085) 745-77-11, 888-688-999
fax.(085) 741-46-85
e-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl

Opłata za studia 3700 zł (płatna w czterech ratach)

Opłata rekrutacyjna 85 zł

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Limit miejsc 32 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna   od 27 listopada 2017 r. do 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie wyników 19 lutego 2018 r.

Składanie dokumentów:  na bieżąco, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na IRK, pokój 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30). Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.