POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 ZAPRASZAMY NA XXVII EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  MENEDŻERSKICH

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Zapisy na Studia Podyplomowe Menedżerskie  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Rejestracja elektroniczna  do 24 paźdzernika 2018 r.

Wyniki rekrutacji - 29 października 2018 r.

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2018_EIZ_SPM&kategoria=

 

Termin rozpoczęcia: październik 2018 r.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł

Opłata za studia: 3600 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 35 osoby - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

  • Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)
  • Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej  - 85,00zł

Termin składania dokumentów: od 20 sierpnia do 29 października 2018 r.  po zarejestrowaniu swoich danych w sytemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Dokumenty można dostarczyć:

  • osobiście - pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
  • pocztą - Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 Organizacja zajęć:

  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w formie 2-dniowych zjazdów (w soboty i niedziele) i obejmują 256 godzin zajęć dydaktycznych
  • studia kończą się egzaminem i wydaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl

 

 Obowiązujący regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku