POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 ZAPRASZAMY NA XXVI EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  MENEDŻERSKICH

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Zapisy na Studia Podyplomowe Menedżerskie  odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EIZ_SPM&kategoria=

UWAGA: W związku z tym, iż większość Słuchaczy Podyplomowych Studiów Menedżerskich oczekuje na pozyskanie dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych rekrutacja zostaje przedłużona do 17.01.2018 r. Termin pierwszego zjazdu - 20-21.01.2018 r.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł

Opłata za studia 3600 zł (płatna w czterech równych ratach)

Limit miejsc: 35 osoby

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Dokumenty można dostarczyć, po uprzednim zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

  • osobiście - pokój 137 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
  • pocztą - Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, pokój 137

 

Kontakt:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl

 Obowiązujący regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

 Osoby, które złożyły dokumenty na rok ak. 2017/2018 zostały przyjęte.