POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO

15-062 Białystok

ul. Warszawska 63, pok. 208

majewska@uwb.edu.pl

Sekretariat tel.85-745-77-02 ;
504-58-87-15  (w godz. 9.00-15.00)

 

 

  • Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
  1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.
  2. Wymagane dokumenty:  podanie (wydruk ze strony IRK); odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego i dowodu opłaty kwalifikacyjnej.
  3. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej 85,- ; Czesne za studia wynosi 4.500,- (opłata w 4 ratach)                                                                                                                                                               

Rejestracja elektroniczna na stronie:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 

Harmonogram rekrutacji 

rejestracja elektroniczna

  do 24 II 2018 r. 

składanie dokumentów

 
 na bieżąco  (pok.208; 107)
pocztą na adres:
15-062 Białystok
ul. Warszawska 63