POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018


 zapisy od 16 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Zapisy na Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu odbywają się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Link do IRK:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EiZ_SPPWZ&kategoria=

Kontakt:

ul. Warszawska 63 15-062 Białystok
tel. 509 423 932
fax.(085) 741-46-85
e-mail: d.perlo@uwb.edu.pl

Opłata za studia 3500 zł (płatna w czterech ratach)

Opłata rekrutacyjna 85 zł

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Limit miejsc 35 osób - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja elektroniczna  16 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Składanie dokumentów: od 25 czerwca 2017 r. do 5 lipca 2017 r. , 28 sierpnia 2017r. do 6 września 2017 r. w budynku WEiZ pok. 107