POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe kończy się 28 lutego 2018 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc wynosi 30 osób (możliwe jest prowadzenie dwóch edycji równolegle, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy 30 osób, ale jednocześnie będzie stanowiła wielokrotność 30). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów (odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata, dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej). Dokumenty można dostarczyć osobiście do pokoju 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30) lub przesłać pocztą tradycyjną do Kierownika studiów:

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2017_EiZ_BIIODOWSP&kategoria=

 

Prof. zw. dr hab. Teresa Mróz         

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

15-062 Białystok
ul. Warszawska 63

pokój 229