POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

ZASADY REKRUTACJI

na Studia Podyplomowe

Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

odbywa się  drogą elektroniczną  poprzez  system  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EiZ_SPBIRF&kategoria=

 

Harmonogram rekrutacji:

Rejestracja elektroniczna od 14 maja do 5 września 2018 r.

Składanie dokumentów: na bieżąco po wcześniejszym zarejestrowaniu się na IRK, pokój 104  Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Słuchaczem studiów podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych może zostać absolwent studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 2. Studia podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów.
 3. Rekrutacja na studia podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych odbywa się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 4. Warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej jest wniesienie przez kandydata opłaty kwalifikacyjnej.
 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.
 1. Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów:

      - podanie (wydruk ze strony IRK),

      - odpis dyplomu,

      - ksero dowodu wpłaty opłaty kwalifikacyjnej.

 1. Dokumenty można składać w  pok. 104

  pon-wt: 09.30-15.30

  śr - nieczynne

  czw-pt:09.30-15.30

  Wysokość opłaty kwalifikacyjnej  85,-

  koszt studiów - 3760 zł(4x940zł)

  studia trwają 2 semestry

   

  Kontakt:

  ul. Warszawska 63 15-062 Białystok , pok. 104
  tel. (085) 745-77-08

  e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl
  mgr Małgorzata Żukowska