POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

ZASADY REKRUTACJI

 

na Studia Podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne”

 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 

 1. Słuchaczem Studiów Podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” może zostać absolwent studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 2. Studia Podyplomowe „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów.
 3. Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” odbywa się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 4. Warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej jest wniesienie przez Kandydata opłaty rekrutacyjnej.
 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc (32 miejsca).
 1. Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów:

          - podanie (wydruk ze strony IRK),

          - odpis dyplomu,

          - ksero dowodu osobistego,

          - ksero dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 1. Terminy:

  Zapisy w IRK

  od 2018-07-25 do 2018-10-10 (23:59:59)

   

  Składanie dokumentów

  od 2018-08-20 do 2018-10-10 (9.30-13.30, pok. 106)