POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

ZASADY REKRUTACJI

 

na Studia Podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne”

 

https://irk-sp.uwb.edu.pl/

 

 1. Słuchaczem Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” może zostać absolwent studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 2. Studia Podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne” kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów.
 3. Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Ubezpieczenia społeczne” odbywa się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 4. Warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej jest wniesienie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc (35 miejsc).

 

 1. Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów:

           - podanie (wydruk ze strony IRK),

           - odpis dyplomu,

           - ksero dowodu osobistego,

           - ksero dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 1. Terminy:
  Rekrutacja w IRK: 31.10.2017r.
  Składanie dokumentów: 31.10.2017r.