POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

 Studia Podyplomowe Menedżerskie
Rozkład zajęć
Rok akademicki 2017-2018
 
 

20.01.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
         
  9.00-9.30 Inauguracja dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
1. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk 201
2. 11.45-13.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk 201
3. 13.30-15.00 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
4. 15.15-16.45 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
21.01.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
2. 9.45-11.15 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
3. 11.45-13.15 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45 Marketing  dr Marek Kruk 201
3.02.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zamówienia publiczne
mgr Jolanta Aleksandrowicz
201
2. 9.45-11.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
3. 11.45-13.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
4. 13.30-15.00 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
5. 15.15-17.30 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. uwB 201
4.02.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
3. 11.30-13.45 Zamówienia publiczne mgr Jolanta Aleksandrowicz 201
4. 14.15-15.45 Marketing dr Marek Kruk 201
5. 16.00-17.30 Marketing dr Marek Kruk  
17.02.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
3. 11.30-13.00 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski 201
4. 13.30-15.00 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
5. 15.15-16.45 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
6. 16.45-17.30 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
18.02.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
4. 13.30-15.00 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
5. 15.15-17.30 Zamówienia publiczne mgr Jolanta Aleksandrowicz 201
3.03.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
3. 11.45-13.15 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
4. 13.30-15.00 Logistyka mgr Szymon Wądołowski 201
5. 15.15-16.45 Logistyka mgr Szymon Wądołowski 201
4.03.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie zasobami pracy  dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
3. 11.30-13.00 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
4. 13.30-15.00 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
5. 15.15-16.45 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
17.03.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.15-9.45 Zarządzanie zasobami pracy   dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB   201
2. 9.45-11.15 Rachunkowość zarządcza dr Grażyna Klamecka-Roszkowska 201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
18.03.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.15-9.45 Zarządzanie zasobami pracy    dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie zasobami pracy    dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB   201
3. 11.45-13.15 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
4. 13.30-15.00 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
5. 15.15-16.45 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
24.03.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Rachunkowość zarządcza dr Grażyna Klamecka-Roszkowska 201
3. 11.45-13.15 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
4. 13.30-15.00 Logistyka mgr Szymon Wądołowski 201
5. 15.15-16.45 Logistyka mgr Szymon Wądołowski 201
25.03.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Rachunkowość zarządcza  dr Grażyna Klamecka-Roszkowska  201
2. 9.45-11.15 Marketing dr Marek Kruk 201
3. 11.30-13.00 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
5. 15.15-16.45 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy   dr Wojciech Tarasiuk   201
14.04.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.30-13.00 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz 201
4. 14.00-15.30 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
5. 15.45-17.15 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
15.04.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 8.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.30-13.00 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz 201
4. 13.30-15.00 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
5. 15.15-16.45 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
28.04.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.30-13.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
4. 13.30-15.00 Marketing dr Marek Kruk
201
5. 15.15-16.45 Marketing dr Marek Kruk 201
29.04.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk    201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45 Rachunkowość zarządcza dr Grażyna Klamecka-Roszkowska 201
12.05.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.30-13.00 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz 201
4. 13.30-15.00 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz 201
13.05.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk    201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk 201
26.05.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.45-13.15 Rynek nieruchomości mgr Hanna Stankiewicz 201
4. 13.30-15.00 Rynek nieruchomości mgr Hanna Stankiewicz 201
5.       201
27.05.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk    201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (ćwiczenia)  dr Marek Kruk  201
4. 13.30-15.00 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45 Rachunkowość zarządcza dr Grażyna Klamecka-Roszkowska 201
9.06.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Rachunkowość zarządcza dr Grażyna Klamecka-Roszkowska 201
3. 11.30-13.00 Zarządzanie strategiczne dr Dariusz Perło 201
4. 13.30-15.00 Zarządzanie strategiczne  dr Dariusz Perło  201
5. 15.15-16.45 Rynek nieruchomości mgr Hanna Stankiewicz 201
10.06.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45 Rachunkowość zarządcza dr Grażyna Klamecka-Roszkowska 201
16.06.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Rynek nieruchomości mgr Hanna Stankiewicz 201
3. 11.30-13.00 Rynek nieruchomości mgr Hanna Stankiewicz 201
4. 13.30-15.00 Zarządzanie strategiczne  dr Dariusz Perło 201
5. 15.15-16.45 Zarządzanie strategiczne dr Dariusz Perło 201
17.06.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk    201
3. 11.30-13.00 Zarządzanie strategiczne  dr Dariusz Perło 201
4. 13.30-15.00 Zarządzanie strategiczne  dr Dariusz Perło  201
5. 15.15-16.45 Zarządzanie strategiczne dr Dariusz Perło 201
30.06.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz 201
2. 9.45-12.00 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
3. 12.30-14.00 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
4. 14.15-15.45 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
1.07.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201
2. 9.45-12.00 Organizacja i zarządzanie  mgr Jan Pleskowicz  201
3. 12.30-14.00 Organizacja i zarządzanie  mgr Jan Pleskowicz  201
4. 14.15-15.45 Organizacja i zarządzanie mgr Jan Pleskowicz  201