POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

 Studia Podyplomowe Menedżerskie
Rozkład zajęć
Rok akademicki 2018-2019
 
 

03.11.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
         
  9.00-9.30 Inauguracja dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
1. 9.45-11.15 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 11.45-13.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
3. 13.30-15.00 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
04.11.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk 201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk   201
24.11.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
3. 11.45-13.15 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski 201
4. 13.30-15.00 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski 201
5. 15.15-17.30     201
25.11.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski 201
2. 9.45-11.15 Biznes plan   dr Tomasz Dębowski 201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45      
08.12.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Logistyka mgr Szymon Wądołowski 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.30-13.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
4. 13.30-15.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
5. 15.15-16.45     201
6. 16.45-17.30     201
09.12.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk  201
5. 15.15-16.45     201
12.01.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.45-13.15 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
4. 13.20-14.50 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
5. 15.00-16.30 Rynek nieruchomości dr Dorota Wyszkowska 201
6. 16.35-18.05 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB 201
13.01.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.05-16.35 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
6. 17.00-18.30      
26.01.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.20-12.50 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
4. 13.20-14.50 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
5. 14.55-16.25 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
27.01.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.30-13.00 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
4. 13.30-15.45 Zarządzanie zasobami pracy (3 godz.) dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  201
09.02.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski  201
2. 9.45-11.15 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
3. 11.30-13.00 Zarządzanie zasobami pracy dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB   201
4. 13.30-15.45 Zarządzanie zasobami pracy  (3 godz.) dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB   201
10.02.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.30-13.00 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
16.02.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
3. 11.30-13.00 Logistyka mgr Szymon Wądołowski 201
4. 13.30-15.00 Logistyka mgr Szymon Wądołowski  201
5. 15.15-16.45 Logistyka mgr Szymon Wądołowski 201
17.02.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 8.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.30-13.00 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing dr Marek Kruk  201
5. 15.15-16.45 Organizacja i zarządzania dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB 201
6. 17.00-18.30 Organizacja i zarządzania  dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB  201
02.03.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
2. 9.45-11.15 Rynek nieruchomości dr Dorota Wyszkowska 201
3. 11.30-13.00 Rynek nieruchomości  dr Dorota Wyszkowska  201
4. 13.30-15.00 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
5. 15.15-16.45 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma  201
03.03.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk  201
2. 9.45-11.15 Lider w biznesie (wykład)  dr Marek Kruk  201
3. 11.30-13.00 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
5. 15.15-16.45 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
16.03.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Public relations mgr Marcin Tomkiel 201
2. 9.45-11.15 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma 201
3. 11.20-12.50 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma  201
4. 13.20-14.50 Prawo pracy mgr Wiaczesław Kuźma  201
5. 15.00-16.30 Organizacja i zarządzanie dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB 201
6. 16.35-18.05 Organizacja i zarządzanie  dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB  201
17.03.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.30-13.00 System podatkowy   mgr Wojciech Orłowski   201
4. 13.30-15.00 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
5. 15.15-16.45     201
30.03.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-12.00 Zarządzanie strategiczne (3 godz.) dr Dariusz Perło 201
3. 12.10-13.40 Zarządzanie strategiczne dr Dariusz Perło 201
4. 14.00-15.30 Rynek nieruchomości  dr Dorota Wyszkowska 201
5. 15.45-17.15 Rynek nieruchomości   dr Dorota Wyszkowska  201
31.03.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.30-13.00 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
13.04.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Public relations  mgr Marcin Tomkiel 201
2. 9.45-11.15 Public relations  mgr Marcin Tomkiel 201
3. 11.45-13.15 Zarządzanie strategiczne dr Dariusz Perło 201
4. 13.30-15.00 Zarządzanie strategiczne  dr Dariusz Perło 201
5. 15.15-16.45 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
14.04.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Rachunkowość zarządcza dr Teresa Mikulska 201
4. 13.30-15.00 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska 201
04.05.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
    4 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć!   201
05.05.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
    5 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć!   201
18.05.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie strategiczne dr Dariusz Perło 201
2. 9.45-12.00 Zarządzanie strategiczne  dr Dariusz Perło 201
3. 12.30-14.00 Rachunkowość zarządcza dr Teresa Mikulska 201
4. 14.05-15.35 Rachunkowość zarządcza dr Teresa Mikulska 201
5. 15.40-17.10 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
6. 17.15-18.45 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
19.05.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.30-13.00 Public relations  mgr Marcin Tomkiel 201
4. 13.30-15.00 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk  201
5. 15.15-16.45 Lider w biznesie (ćwiczenia)  dr Marek Kruk  201
01.06.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.30-10.00 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski 201
2. 10.10-11.40 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
3. 11.50-13.20 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
4. 13.50-15.20 Organizacja i zarządzanie  dr Mariusz Citkowski  201
02.06.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zamówienia publiczne mgr Jolanta Aleksandrowicz  201
2. 9.45-11.15 Zamówienia publiczne mgr Jolanta Aleksandrowicz  201
3. 11.30-13.00 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
4. 13.30-15.00 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski 201
15.06.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
3. 09.45-11.15 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
  11.30-13.00 Organizacja i zarządzanie dr Mariusz Citkowski 201
4. 13.30-15.00 Zamówienia publiczne mgr Jolanta Aleksandrowicz 201
5. 15.15-16.45 Zamówienia publiczne  mgr Jolanta Aleksandrowicz  201
16.06.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 09.00-10.30 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
2. 10.45-12.15 Rachunkowość zarządcza  dr Teresa Mikulska  201
3. 12.30-14.00 Rachunkowość zarządcza dr Teresa Mikulska 201
4.       201
5.       201