POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

 

 Studia Podyplomowe Menedżerskie
Rozkład zajęć
Rok akademicki 2018-2019
 
 

03.11.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
         
  9.00-9.30 Inauguracja dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
1. 9.45-11.15 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 11.45-13.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
3. 13.30-15.00 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
04.11.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk 201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk   201
24.11.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Biznes plan dr Tomasz Dębowski 201
3. 11.45-13.15 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski 201
4. 13.30-15.00 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski 201
5. 15.15-17.30     201
25.11.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Biznes plan  dr Tomasz Dębowski 201
2. 9.45-11.15 Biznes plan   dr Tomasz Dębowski 201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45      
08.12.2018 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.30-13.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
4. 13.30-15.00 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
5. 15.15-16.45     201
6. 16.45-17.30     201
09.12.2018 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk  201
5. 15.15-16.45     201
12.01.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.45-13.15 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
4. 13.30-15.00 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
5. 15.15-16.45     201
13.01.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45     201
26.01.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.15-9.45 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz 201
3. 11.45-13.15 Negocjacje w biznesie dr Andrzej Dakowicz  201
4. 13.30-15.00 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
5. 15.15-16.45 Negocjacje w biznesie  dr Andrzej Dakowicz  201
27.01.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.15-9.45 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45     201
09.02.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski  201
2. 9.45-11.15 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
10.02.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Marketing dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Marketing  dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45     201
16.02.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 System podatkowy mgr Wojciech Orłowski 201
2. 9.45-11.15 System podatkowy  mgr Wojciech Orłowski  201
3. 11.30-13.00     201
4. 14.00-15.30     201
5. 15.45-17.15     201
17.02.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 8.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
02.03.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie projektami UE dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
03.03.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
16.03.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
17.03.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (wykład) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
30.03.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
5.       201
31.03.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45     201
13.04.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
14.04.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk   201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15 Lider w biznesie (ćwiczenia) dr Marek Kruk 201
4. 13.30-15.00 Lider w biznesie (ćwiczenia)  dr Marek Kruk 201
5. 15.15-16.45     201
04.05.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.30-13.00     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
05.05.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy dr Wojciech Tarasiuk  201
2. 9.45-11.15 Zarządzanie finansami i rynek kapitałowy  dr Wojciech Tarasiuk   201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
5. 15.15-16.45     201
18.05.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-12.00     201
3. 12.30-14.00     201
4. 14.15-15.45     201
19.05.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
01.06.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
02.06.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
15.06.2019 sobota
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201
16.06.2019 niedziela
  Godziny Przedmiot Prowadzący Sala 
1. 8.00-9.30     201
2. 9.45-11.15     201
3. 11.45-13.15     201
4. 13.30-15.00     201