POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Seminaria w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki

 

Seminarium w dniu 20 lutego 2018r., godz. 15:15, pok. 305

Prowadzący: dr Elżbieta Majewska

 

Temat seminarium: Integracja rynków finansowych

Omówione zostaną wybrane metody pomiaru poziomu integracji rynków finansowych, m.in. oparte na głównych składowych. Przedstawione będą również wyniki analizy wpływu globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009 na integrację różnych grup rynków akcji.

 

 

Seminarium w dniu 16 stycznia 2018r., godz. 15:00, pok. 305

Prowadzący: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

Temat seminarium: Wspomaganie  negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów

 
 
 

Seminarium w dniu 5 grudnia 2017r., godz. 15:00

Prowadzący: Regina Klukowska 

 

Temat seminarium: Wielowymiarowa analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacyjności w okręgach Litwy w latach 2006-2014

 
Omówione zostaną wyniki badań dotyczące rynku pracy, poziomu gospodarczego, poziomu społeczno-technicznego, ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz innowacyjności w ujęciu regionalnym dla Litwy, obejmując lata 2006-2014. W danym opracowaniu wykorzystane zostaną metody porządkowania liniowego (Perkal'a, Hellwig'a, Topsis) oraz metoda Ward'a.

 

 

Seminarium w dniu 14 listopada 2017r., godz. 15:00

Prowadzący: Paweł Konopka

 

Temat seminarium: Zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji do oceny finansowania startów indywidualnych działalności gospodarczych.

 

Na seminarium 14 listopada 2017r. przedstawiona zostanie propozycja zastosowania metod wielokryterialnego podejmowania decyzji do oceny finansowania startów indywidualnych działalności gospodarczych. Finansowanie to może mieć formę bezzwrotną, np. dofinansowania lub formę zwrotną, np. bezzwrotnej pożyczki. Z uwagi na charakter zmiennych traktowanych jako kryteria decyzyjne proponowany model oceny będzie modelem integrującym różne metody wielokryterialne.