POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

W ramach pracy Zakładu organizowane są comiesięczne Otwarte Seminaria Naukowe.

 

 

Planowane terminy seminariów naukowych w roku akademickim 2016/2017: 9.05.2017 r., 6.06.2017 r.

 

 

Seminarium Naukowe Zakładu Zrównoważonego Rozwoju 9.05.2017 r.

  1. Mikroekonomiczne podstawy rozwoju zrównoważonego, dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
  2. Dlaczego długookresowe zmiany globalne są ważne? dr Konrad Prandecki, Państwowy Instytut Badawczy
  3. Wpływ udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko na efektywność procesu inwestycyjnego, Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej, mgr inż. Beata Gładkowska-Chocian, Uniwersytet w Białymstoku