POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

W ramach pracy Zakładu organizowane są Otwarte Seminaria Naukowe.

 

Planowane terminy seminariów naukowych w roku akademickim 2017/2018 r.:

5.04.2018 r, godz. 11:00, sala 135, Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Damian Durnaś (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Transformacja systemowa jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji i integracji gospodarczej (na przykładzie rynków pracy i ograniczania bezrobocia)

 16.04.2018 r., godz. 15:00, sala 135, Prezentacja koncepcji rozprawy habilitacyjnej dr Anny Mazurek-Kusiak  (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) Empiryczne modele zachowań turystów na rynku usług biur podróży 

07.05.2018 r., godz. 15:00, Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Mariusz Nikiciuk (Uniwersytet w Białymstoku) Bariery efektywności funkcjonowania biogazowni rolniczych  w kontekście idei „zielonej gospodarki” wdrażanej w wymiarze lokalnym 

21.05.2018 r., godz. 15:00, Prezentacja postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej mgr Beata Gładkowska-Chocian  (Uniwersytet w Białymstoku) Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego

11.06.2018 r., godz. 15:00, dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

18.06.2018 r., godz. 15:00, dr Tomasz Poskrobko (Uniwersytet w Białymstoku), Libertariański paternalizm w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju