POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Stawki stypendiów są ustalane w listopadzie na okres jednego roku akademickiego.

Komunikat nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2018 r.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 800 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 
do   500,99 zł 500
501,00 zł   -   600,99 zł 400
601,00 zł   -   700,99 zł 300
701,00 zł   -   800,00 zł 200

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego (przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 500,99 zł)

 

Tytuł zwiększenia stypendium Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 
zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim 100
zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
150
(100 student + 50 małżonek/dziecko)

  

Miesięczne stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Za wysoką średnią ocen

Wysokość stypendium [zł/m-c]

do 4,749 900
4,75 - 5,00 1300
Za osiągnięcia naukowe / za osiągnięcia artystyczne / za wysokie wyniki sportowe
    40 - 69,99 pkt. 900
 70 - 100 pkt. 1300

 

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium specjalnego [zł/m-c]

 stopień lekki 350
stopień umiarkowany 400
stopień znaczny 450

 

Maksymalna wysokość zapomogi w roku ak. 2018/2019 - do 1000 zł.