POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Komunikat nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 maja 2017 r.

Wysokość stypendium socjalnego w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

 Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne to 800 zł

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c] 
od 01.10.2016 do 31.12.2016
Wysokość stypendium socjalnego [zł/m-c]
od 01.01.2017 do 30.06.2017
Kwota miesięczna zwiększenia  na okres
od 01.01.2017 r.
do 30.06.2017 r.
do   500,99 zł 500 350 97
501,00 zł   -   600,99 zł 400 250 97
601,00 zł   -   700,99 zł 300 150 97
701,00 zł   -   800,00 zł 200 100 97

 

Miesięczne stawki zwiększenia stypendium socjalnego (przy dochodzie netto na osobę w rodzinie do 500,99 zł)

 

Tytuł zwiększenia stypendium Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c] 
od 01.10.2016
do 31.12.2016
Wysokość zwiększenia stypendium [zł/m-c]
od 01.01.2017
do 30.06.2017
Kwota miesięczna zwiększenia  na okres od 01.01.2017 r.
do 30.06.2017 r.
zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim 100 50 -
zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
150
(100 student + 50 małżonek/dziecko)
100
(50 student + 50 małżonek/dziecko)
-

  

Miesięczne stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Za wysoką średnią ocen

Wysokość stypendium [zł/m-c]
od 01.10.2016 do 31.12.2016

Wysokość stypendium [zł/m-c]
od 01.01.2017 do 30.06.2017

Kwota miesięczna zwiększenia na okres
od 01.01.2017 r.
do 30.06.2017 r.

do 4,749 900 700 251
4,75 - 5,00 1300 1100 251
Za osiągnięcia naukowe / za osiągnięcia artystyczne / za wysokie wyniki sportowe
    40 - 69,99 pkt. 900 700 251
 70 - 100 pkt. 1300 1100 251

 

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium specjalnego [zł/m-c]
od 01.10.2016 do 31.12.2016

Wysokość stypendium specjalnego [zł/m-c]
od 01.01.2017 do 30.06.2017
Kwota miesięczna zwiększenia na okres od 01.01.2017 r.
do 30.06.2017 r.
 stopień lekki 350 250 116
stopień umiarkowany 400 300 116
stopień znaczny 450 250 116

 

Maksymalna wysokość zapomogi w roku ak. 2016/2017 - do 1000 zł.