POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

mgr Ewelina Mielech

„Dług jako instrument lokalnej polityki publicznej”

promotor: dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

promotor pomocniczy: dr Dorota Wyszkowska

recenzenci:

Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH

Prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek

streszczenie:

język polski

język angielski

mgr Kinga Karpińska

„Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie branży cukierniczej”

promotor: prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski

promotor pomocniczy: dr Luiza Kostecka-Tomaszewska

recenzenci:

Dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

Dr hab. Wojciech Bieńkowski, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

streszczenie: język polski

                    język angielski

data nadania stopnia naukowego: 01.04.2019 

 

mgr Regina Lašakevič

„Poziom rozwoju społeczno – gospodarczego a innowacyjność regionalna (na przykładzie okręgów Litwy)”

promotor: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

promotor pomocniczy: dr Jacek Marcinkiewicz

recenzenci:

Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE we Wrocławiu

prof. dr hab. Jacek Niedzielski

 

mgr Katarzyna Łyszczarz

„Źródła finansowania a skuteczność procesów innowacyjnych przedsiębiorstw województwa podlaskiego”

promotor: prof. zw. dr hab. Robert W Ciborowski

recenzenci:

Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski

streszczenie: język polski

                    język angielski

data nadania stopnia naukowego: 14.01.2019

mgr Wojciech Demianiuk

„Sektor dużych przedsiębiorstw a rozwój Polski Wschodniej”

promotor: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

recenzenci:

dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH

prof. dr hab. Tadeusz Baczko

streszczenie:język polski

                  język angielski

data nadania stopnia naukowego: 16.04.2018

 

mgr Małgorzata Karpińska-Karwowska

„Analiza uwarunkowań wykorzystania wiedzy jako czynnika rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym”

promotor: prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

recenzenci:

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

 

data nadania stopnia naukowego: 14.05.2018

 

mgr Anna Śleszyńska-Świderska

„Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego”

streszczenie: język polski

                   język angielski

promotor: dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB

recenzenci:

dr hab. Ryszard Michalski, prof. ABiFV

 dr hab. Urszula Grzega, prof. UE

 data nadania stopnia naukowego: 22.01.2018

 

mgr Sylwia Serwatka-Bober

„Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce”.

streszczenie: język polski

                   język angielski

promotor: dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UT-P w Bydgoszczy

recenzenci:

prof. dr hab. Marian Podstawka

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 data nadania stopnia naukowego: 22.01.2018

 

mgr Jolanta Woronko

"Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących".

streszczenie: język polski

                   język angielski

                  

promotor: dr hab Ewa Gruszewska

recenzenci:

dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

  data nadania stopnia naukowego: 04.12.2017

 

mgr Maciej Dąbrowski

"Inwestycje publiczne w edukację na rzecz przedsiębiorczości”

promotor: dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

recenzenci :

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja

 data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.

 

 

mgr Izabela Senderacka

"Tranfesr technologii a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego"

streszczenie: język polski

promotor: dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

recenzenci:

dr hab. Agnieszka Olechnicka


dr hab. inż Joanna Ejdys, prof. nadzw.

data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.

 

 

mgr Natalia Białek

"Strefa euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem"

streszczenie: język polski

                      język angielski

promotor: prof. dr hab. Piotr Pysz

recenzenci:

dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. nadzw. UG

dr hab. Grażyna Wojtowska-Łodej, prof. SGH

data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.