POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Wydawnictwa WEiZ
Monografie
Naukowe

mgr Anna Śleszyńska-Świderska

„Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego"

streszczenie: język polski

                   język angielski

 

promotor: dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB

recenzenci:

dr hab. Ryszard Michalski, prof. ABiFV

 dr hab. Urszula Grzega, prof. UE

 

 

mgr Sylwia Serwatka-Bober

„Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce”.

streszczenie: język polski

                   język angielski

 

promotor: dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UT-P w Bydgoszczy

recenzenci:

prof. dr hab. Marian Podstawka

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

 

mgr Jolanta Woronko

"Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących".

streszczenie: język polski

                   język angielski

                  

promotor: dr hab Ewa Gruszewska

recenzenci:

dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP

 

 

mgr Maciej Dąbrowski

"Inwestycje publiczne w edukację na rzecz przedsiębiorczości”

promotor: dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

recenzenci :

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja

 data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.

 

 

mgr Izabela Senderacka

"Tranfesr technologii a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego"

streszczenie: język polski

promotor: dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB

recenzenci:

dr hab. Agnieszka Olechnicka


dr hab. inż Joanna Ejdys, prof. nadzw.

data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.

 

 

mgr Natalia Białek

"Strefa euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem"

streszczenie: język polski

                      język angielski

promotor: prof. dr hab. Piotr Pysz

recenzenci:

dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. nadzw. UG

dr hab. Grażyna Wojtowska-Łodej, prof. SGH

data nadania stopnia naukowego: 12 czerwca 2017 r.