POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 Termin składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2017/2018:

16 października 2017 r.

(ze względu na to, że 15 października br. przypada w niedzielę)

Wnioski złożone po tym terminie są rozpatrywane zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 Regulaminu przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

 

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.


Godziny przyjęć studentów
Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.00 - 13.30
Wtorek 9.00 - 13.30
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.00 - 13.30
Piątek 9.00 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00

 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze letnim roku ak. 2017/2018:
3 i 10 lutego
3 i 10 marca
14 i 21 kwietnia
12 i 19 maja
9 i 16 czerwca

 

Terminy wypłat stypendiów
26 lutego 2018 r.
28 marca 2018 r.
26 kwietnia 2018 r.

 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca.

Dane kontaktowe

Telefon: 85 745 7701

E-mail:  m.kosinska@uwb.edu.pl - Ekonomia

               annab13@uwb.edu.pl - Zarządzanie, MSG, Logistyka, Ekonomiczno-Prawny

Dane adresowe do przesyłania wniosków:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki