POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 

Jednorazowa dopłata do stypendium!

Zgodnie z Komunikatem nr 15 Rektora studenci pobierający stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów dostaną przy wypłacie grudniowej jednorazowe zwiększenie stypendium.

 

Termin składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2017/2018:

16 października 2017 r.

(ze względu na to, że 15 października br. przypada w niedzielę)

Wnioski złożone po tym terminie są rozpatrywane zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 Regulaminu przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

 

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.


Godziny przyjęć studentów
Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.00 - 13.30
Wtorek 9.00 - 13.30
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.00 - 13.30
Piątek 9.00 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00

 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze zimowym roku ak. 2017/2018:
30 września
7 i 14 października
4 i 18 listopada
2 i 9 grudnia
13 i 20 stycznia
3 i 10 lutego

 

Terminy wypłat stypendiów
28 listopada 2017 r.
27 grudnia 2017 r.
29 stycznia 2018 r.

 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca.

Dane kontaktowe

Telefon: 85 745 7701

E-mail:  m.kosinska@uwb.edu.pl - Ekonomia

               annab13@uwb.edu.pl - Zarządzanie, MSG, Logistyka, Ekonomiczno-Prawny

Dane adresowe do przesyłania wniosków:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki