POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
 
 Termin składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2018/2019:

15 października 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie są rozpatrywane zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 Regulaminu przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB. 
 

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane

w sprawach stypendiów.


Godziny przyjęć studentów
Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 9.00 - 13.30
Wtorek 9.00 - 13.30
Środa Nieczynne!
Czwartek 9.00 - 13.30
Piątek 9.00 - 13.30
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00

 

Terminy dyżurów sobotnich w semestrze zimowym roku ak. 2018/2019:
29 września
6 i 13 października
3 i 17 listopada
1 i 8 grudnia
12 i 19 stycznia
2 i 9 lutego

 

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.

Okres na jaki student ma przyznane stypendium w swojej indywidualnej sprawie znajduje się w decyzji stypendialnej.

Terminy wypłat stypendiów
26 lutego 2018 r.
28 marca 2018 r.
26 kwietnia 2018 r.
28 maja 2018 r.
27 czerwca 2018 r.

 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Dane kontaktowe

Telefon: 85 745 7701

E-mail:  m.kosinska@uwb.edu.pl - Ekonomia

              annab13@uwb.edu.pl - Zarządzanie, MSG, Logistyka, Ekonomiczno-Prawny

 

Dane adresowe do przesyłania wniosków:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

 

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki