POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Termin składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2017/2018:

16 października 2017 r.

(ze względu na to, że 15 października br. przypada w niedzielę)

Wnioski złożone po tym terminie są rozpatrywane zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 Regulaminu przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB.

Ważne!

Wnioski można składać już od czerwca! Do czego serdecznie zachęcamy.

 

Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, gdyż mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.


Godziny przyjęć studentów
Dzień tygodnia: Godziny:
Poniedziałek 11.00 - 15.00
Wtorek 11.00 - 15.00
Środa Nieczynne!
Czwartek 11.00 - 15.00
Piątek 11.00 - 15.00
Sobota (w wyznaczonych terminach) 9.00 - 13.00

 

Terminy dyżurów sobotnich w 2017 roku.:
luty: 18 i 25
marzec: 18 i 25
kwiecień: 1 i 8
maj: 13 i 20
czerwiec: 3 i 10

 

Terminy wypłat stypendiów
24 lutego 2017
29 marca 2017
26 kwietnia 2017
29 maja 2017
28 czerwca 2017

 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca.

Dane kontaktowe

Telefon: 85 745 7701

E-mail:  m.kosinska@uwb.edu.pl

         annab13@uwb.edu.pl

Dane adresowe do przesyłania wniosków:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój nr 129

Informacje podstawowe

 

Stawki stypendiów

 

Aktualne formularze

 

Stypendium socjalne

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Zapomoga
 

Akademiki