POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności
 

Stypendium doktoranckie 2018/2019

 1. Stypendium doktoranckie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2017 r. poz. Poz. 1696) może być przyznane:
  1. na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał bardzo dobre wyniki. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.
  2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który:
 • terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
 • wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub realizacji badań naukowych prowadzonych przez daną jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
 • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
 1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego składa wniosek do Rektora, Wykaz Osiągnięć Doktoranta (Załącznik nr 1A) oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
 2. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB sporządza listę (łączną dla wszystkich roczników) według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i opiniuje do Rektora doktorantów do przyznania stypendium (w ramach przyznanej Wydziałowi liczby stypendiów).
 Wnioski składamy w terminie do 15 października.
 
Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
 
Uzupełnienie składu Komisji Doktoranckiej
 
 
Uchwała nr 488 z dnia 12 marca 2018 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
 
Wniosek doktoranta o stypendium
 

Załącznik 1A Zestawienie osiągnięć Doktoranta

Załącznik 1C Wykaz dokumentów do stypendium
 
Załącznik 1D Opinia Opiekuna naukowego do stypendium
 
Komunikat w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego i liczby stypendiów doktoranckich
 

Stypendium doktoranckie2017/2018

 1. Stypendium doktoranckie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich U. z 2016 r. poz. 558 może być przyznane: 
  1. na pierwszym roku studiów, doktorantowi, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał wynik bardzo dobry, przez co na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB rozumie się uzyskanie minimum 81 punktów. Liczba punktów uzyskanych w rekrutacji jest automatycznie liczbą punktów uzyskanych w ocenie wniosku stypendialnego.  
  2. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, doktorantowi, który:
 • terminowo realizuje program studiów doktoranckich,
 • wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo realizacji badań naukowych prowadzonych przez daną jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
 • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
 1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckie składa wniosek (załącznik Wniosek doktoranta o stypendium), Wykaz Osiągnięć Doktoranta oraz odpowiednie załączniki (uporządkowane) dokumentujące wszystkie osiągnięcia poddawane ocenie we wniosku stypendialnym.
 2. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja Doktorancka Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB sporządza listę (łączną dla wszystkich roczników) według kryterium bezwzględnej liczby uzyskanych punktów i opiniuje do Rektora doktorantów do przyznania stypendium (w ramach przyznanej Wydziałowi liczby stypendiów).
 

Wnioski składamy w terminie do 15 października.

Skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

Uchwała nr 367

Uchwała nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zadad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktorackiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Stypendia doktoranckie

Wniosek doktoranta o stypendium

Opinia Opiekuna naukowego do stypendium

Wykaz dokumentów do stypendium

zestawienie osiągnięć Doktoranta

Stanowisko Stypendialnej Komisji Doktoranckiej