POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

może otrzymać doktorant kształcący się na studiach doktoranckich w uczelniposiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiamilub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Stypendia Ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - wytyczne

wniosek