Menu:

 

prof. zw. dr hab. Teresa Mróz
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-25
teresamroz.uwb@gmail.com
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229
konsultacje: wtorek 10.00-11.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate