POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów
Studiów Podyplomowych
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych
osobowych w sektorze publicznym 
w roku akadem. 2017/2018

 

Semestr letni
1 zjazd: 3 – 4 marca 2018 roku
(16 godzin)
2 zjazd:  17 – 18 marca 2018 roku
(16 godzin)
3 zjazd:  14 – 15 kwietnia 2018 roku
(16 godzin)
4 zjazd:  28 – 29 kwietnia 2018 roku
(16 godzin)
5 zjazd:  12 – 13 maja 2018 roku
(16 godzin)
6 zjazd:  19 maja 2018 roku
(8 godzin)
7 zjazd: 26 – 27 maja 2018 roku 
(16 godzin)
8 zjazd: 9 – 10 czerwca 2018 roku 
(16 godzin)
9 zjazd:  23 – 24 czerwca 2018 roku 
(16 godzin)

Planowane godziny zajęć: sobota: 11.00-18.00, niedziela: 9.00-16.00

 

Terminy wpłat czesnego za Studia Podyplomowe

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 
osobowych w sektorze publicznym 

w roku akademickim 2017/2018

 
Czesne: płatne w całości w wysokości 4700 zł na indywidualne konto każdego uczestnika lub w podziale na maksymalnie 4 raty zgodnie z następującym terminarzem spłat:

 

Semestr zimowy
I rata do 8 III 2018  (1175,00zł)
II rata do 9 V 2018  (1175,00 zł)
III rata do 4 VII 2018  (1175,00 zł)
IV rata do 4 IX 2018  (1175,00 zł)