POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe

Terminy zjazdów

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w najbliższym czasie. Planowanych jest 10 zjazdów w układzie weekendowym (maksymalnie 2 w miesiącu, planowane godziny zajęć: sobota: 11.00-18.00, niedziela: 9.00-16.00).

 

Terminy wpłat czesnego
Czesne: płatne w całości w wysokości 4700 zł na indywidualne konto każdego uczestnika lub w podziale na maksymalnie 4 raty. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.