Menu:

 

dr Tomasz Dębowski
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

(085) 745-77-25
 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232
konsultacje: wtorek, godz. 11.00 - 11.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate