POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Studia Podyplomowe
Cel studiów

 

Terminy zjazdów oraz wpłat czesnego

 

Ramowy program studiów

 

Rekrutacja

 

Obsługa płatności

 

Plan zajęć

 

Kontakt
 

 

Zakres uprawnień, jakie daje ukończenie Podyplomowych Studiów „Ubezpieczenia społeczne”

 

Ukończenie Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” wyposaża absolwenta w ustrukturyzowaną oraz aktualną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z obszarów związanych ze specyfiką funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym w szczególności z zasadami funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasadami ustalania wysokości składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, obowiązkami płatników składek i zasadami ich kontroli, ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Studia kierowane są przede wszystkim do obecnych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także osób, które rozważają możliwość podjęcia zatrudnienia w ZUS, bądź też w swojej codziennej pracy mają do czynienia z ubezpieczeniami społecznymi np. ustalając wysokość składek.

Merytoryczna zawartość studiów obejmuje cztery moduły, w których uwzględnione zostały cztery kluczowe aspekty/obszary funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, tzn. ekonomiczne, instytucjonalno-prawne, związane z zarządzaniem w ZUS oraz praktyczne, kładące nacisk na umiejętności interpretacji zapisów prawa do ustalania wysokości składek, świadczeń, zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem, rozliczeń w różnych relacjach, np.: ZUS – płatnik, ZUS – ubezpieczony, czy ZUS – świadczeniobiorca.