POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Uchwały w roku 2017

 

Uchwała Nr 465 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Badań Młodych Naukowców na Wydziale Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Załączniki 1. WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO W RAMACH BMN POBIERZ
Załączniki 2. KOSZTORYS projektu badawczego w ramach BMN POBIERZ
Załączniki 3. ROZLICZENIE FINANSOWE projektu badawczego w ramach BMN POBIERZ
Załączniki 4. RECENZJA WNIOSKU O FINANSOWANIE BADAŃ POBIERZ
Uchwała Nr 464 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wierzbickiej, nt. „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w świetle zasad corporate governance a wyniki finansowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Jana Wnorowskiego POBIERZ
Uchwała Nr 463 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 462 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Grześ w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 461 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Grześ POBIERZ
Uchwała Nr 460 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw  przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Śleszyńskiej-Świderskiej, nt. „Zachowania polskich konsumentów w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Jerzego Leonarda Borowskiego, prof. PWSZ POBIERZ
Uchwała Nr 459 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 458 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sadowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 457 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji  w postępowaniu  habilitacyjnym dr Doroty Perło w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 456 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Perło POBIERZ
Uchwała Nr 455 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji  w postępowaniu  habilitacyjnym dr. Mateusza Machaja w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 454 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mateusza Machaja POBIERZ
Uchwała Nr 453 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenianowelizacji planu rzeczowo - finansowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania na rok 2018 POBIERZ
Uchwała Nr 452 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenianowelizacji planu rzeczowo - finansowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania na rok 2017 POBIERZ
Uchwała Nr 451 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Doradztwo zawodowe", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu, planu studiów i zasad rekrutacji. POBIERZ
Uchwała Nr 450 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie skierowania do poprawy rozprawy doktorskiej mgr Anny Kozłowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 449 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Serwatki Bober, nt. "Regionalne zróżnicowanie efektywności publicznych usług zdrowotnych w Polsce", napisanej pod kierunkiem dr hab. Zofii Wyszkowskiej POBIERZ
Uchwała Nr 448 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie odwołania dr hab. Marzanny Poniatowicz, prof. UwB z funkcji promotora, odwołania dr Joanny Prystrom z funkcji promotora pomocniczego i powołania dr hab. Urszuli Gołaszewskiej - Kaczan, prof. UwB do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Kuzionko - Ochrymiuk nt. E-administracja a finansowanie, jakość i dostępność usług publicznych POBIERZ
Uchwała Nr 447 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 446 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 445 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 444 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 443 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 442 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 441 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 440 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 439 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 438 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 437 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie placówką medyczną od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 436 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 435 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia społeczne od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 434 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 433 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 432 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 431 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Menedżerskich od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 430 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Komunikacji i Public Relations (RP) od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 429 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 428 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 427 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 426 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Bankowość i Rynki Finansowe od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 425 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania obronionych w lipcu 2017. POBIERZ
Uchwała Nr 424 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 404/X/2017 Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB z dnia 12.06.2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia studiów doktoranckich POBIERZ
Uchwała Nr 423 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Kosińskiej POBIERZ
Uchwała Nr 422 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Moniki Sadowskiej
POBIERZ
Uchwała Nr 421 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Jolanty Woronko
POBIERZ
Uchwała Nr 420 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia Egzaminów Doktorskich w dyscyplinie dodatkowej - socjologia od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r.  POBIERZ
Uchwała Nr 419 z dnia 4 września 2017  r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Robertowi Władysławowi Ciborowskiemu POBIERZ
Uchwała Nr 418 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia Studiów Podyplomowych Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego od cyklu kształcenia 2017/2018.
POBIERZ
Uchwała Nr 417 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Jadwigi Dudzińskiej - Głaz POBIERZ
Uchwała Nr 416 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Borkułak POBIERZ
Uchwała Nr 415 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego POBIERZ
Uchwała Nr 414 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała Nr 413 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzeciego recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Marcina A. Sobotki POBIERZ
Uchwała Nr 412 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 411 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 410 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 409 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 408 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Minimalnych kryteriów oceny pracownika naukowo-dydaktycznego POBIERZ
Uchwała Nr 407 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian programu i planu studiów kierunku informatyka i ekonometria od cyklu kształcenia 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018, ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 15 marca 2017 roku POBIERZ
Uchwała Nr 406 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Sprawozdania Doktoranta i Zaliczenia Praktyk Zawodowych obowiązujących uczestników studiów doktoranckich w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.  POBIERZ
Uchwała Nr 406 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 1 POBIERZ
Uchwała Nr 406 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 2 POBIERZ
Uchwała Nr 405 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie planu studiów, programu i efektów kształcenia studiów doktoranckich w zakresie ekonomii od roku akademickiego 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 1 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 2 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 3 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 4 POBIERZ
Uchwała Nr 404 z dnia 12 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 5 POBIERZ
Uchwała Nr 403 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Perkowskiej-Szymanowicz POBIERZ
Uchwała Nr 402 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Sosnowicz POBIERZ
Uchwała Nr 401 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 400 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 399 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 398 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 397 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zwolnienia laureatów ogólnopolskiej olimpiady organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunkach: Ekonomia, Ekonomiczno-Prawny. POBIERZ
Uchwała Nr 396 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu rzeczowo - finansowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania na rok 2017 POBIERZ
Uchwała Nr 395 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu i planu studiów kierunku ekobiznes od cyklu kształcenia 2017/2018, ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Biologiczno-Chemicznego POBIERZ
Uchwała Nr 394 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania programu i planu studiów kierunku informatyka i ekonometria od cyklu kształcenia 2017/2018, ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku POBIERZ
Uchwała Nr 392 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 391 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie, programie oraz efektach kształcenia Studiów Podyplomowych Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego od cyklu kształcenia 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 390 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu, planu studiów i zasad rekrutacji POBIERZ
Uchwała Nr 389 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu, planu studiów i zasad rekrutacji POBIERZ
Uchwała Nr 388 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego
POBIERZ
Uchwała Nr 387 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Senderackiej, nt. "Transfer technologii a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego", napisanej pod kierunkiem dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 386 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 385 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie nowelizacji uchwały Nr 17/IX/14 z dnia 15.12.2014 r. dotyczącej zasad podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 384 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku ak. 2018/2019 - prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, pierwszego i drugiego stopnia POBIERZ
Uchwała Nr 383 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych i maksymalnych stawek za godziny ponadwymiarowe na studiach podyplomowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Uchwała Nr 382 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych I, II, III stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 381 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie formuły prowadzenia zajęć w języku obcym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 380 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 379 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ
Uchwała Nr 378 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie upważnienia pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania w stopniu doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania POBIERZ
Uchwała Nr 377 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zakresu egzaminów doktorskich POBIERZ
Uchwała Nr 376 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych " Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym", zaopiniowania projektu zakładanych efektów kształcenia oraz programu i planu studiów POBIERZ
Uchwała Nr 375 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Siemieniuka, nt "Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności gospodarczej w Polsce" POBIERZ
Uchwała Nr 374 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Dąbrowskiego, nt " Inwestycje publiczne w edukację na rzeczprzedsiębiorczości" POBIERZ
Uchwała Nr 373 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Białek, nt. " Strefa Euro pomiędzy monetarnym ładem i nieładem", napisanej pod kierunkiem dr hab. Piotra Pysza, prof. WSFiZ POBIERZ
Uchwała Nr 372 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony POBIERZ
Uchwała Nr 371 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 370 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 369 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Robertowi Władysławowi Ciborowskiemu, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 368 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Robertowi Władysławowi Ciborowskiemu, prof. UwB POBIERZ
Uchwała Nr 367 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej POBIERZ
Uchwała Nr 366 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji czesnego na studiach stacjonarnych I, II, III stopnia oraz kalkulacji wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów kształcenia POBIERZ
Uchwała Nr 365 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w ramach kierunku ekonomia oraz kierunku zarządzanie. POBIERZ
Uchwała Nr 364 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za godziny ponad pensum na studiach niestacjonarnych I, II, III stopnia POBIERZ
Uchwała Nr 363 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Wydziału EiZ nr 151/IX/14 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wszczęcia przewodu doktorskiego POBIERZ
Uchwała Nr 362 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania kandydata mgra Łukasza Siemieniuka do stypendium ministra dla wybitnych naukowców POBIERZ
Uchwała Nr 361 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie odrzucenia wniosku mgra Karola Kalinowskiego o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej z powodu jego bezprzedmiotowości POBIERZ
Uchwała Nr 360 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej POBIERZ
Uchwała Nr 359 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 358 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony doktorskiej mgr. Artura Kopikowskiego - Gożuch POBIERZ
Uchwała Nr 357 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 356 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju kadry naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB na lata 2017 - 2020 POBIERZ
Uchwała Nr 355 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia kierunku Ekobiznes POBIERZ
Uchwała Nr 354 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała Nr 353 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 352 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała Nr 350 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB na lata 2017-2021 POBIERZ
Uchwała Nr 349 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Typowania do Nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Uchwała Nr 348 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 347 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zakresu oferty rekrutacyjnej na poszczególnych kierunkach, poziomach i trybach studiów dotyczący rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 346 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 345 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Uchwała Nr 344 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej POBIERZ
Uchwała Nr 343 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Danuty Stelmaszek POBIERZ

 

Uchwały w roku 2016

 

Uchwała_Nr_342 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania promotora pomocniczego, drugiego promotora i kopromotora w przewodach doktorskich POBIERZ
Uchwała_Nr_341 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia laureatów i finalistów zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej, z postępowania kwalifikacyjnego na studia na kierunkach: Ekonomia, Ekonomiczno-Prawny, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie POBIERZ
Uchwała_Nr_340 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na Najlepszy Artykuł Naukowy Uczestnika Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Uchwała Nr 339 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Typowania do Nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Uchwała_Nr_338 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania dr Elwiry Skibickiej - Sokołowskiej z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Karpińskiej - Karwowskiej POBIERZ
Uchwała_Nr_337 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o nostryfikacje stopnia naukowego dr hab. Grzegorza Monastyrskiego POBIERZ
Uchwała_Nr_336 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała_Nr_335 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała_Nr_334 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Karola Bugowskiego nt. " Źródła endogenicznego rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej", napisanej pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Truskolaskiego POBIERZ
Uchwała_Nr_333 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Edyty Dąbrowskiej, nt. "Skuteczność samorządu terytorialnego w aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych", napisanej pod kierunkiem dr hab. Marzanny Poniatowicz POBIERZ
Uchwała_Nr_332 z dnia w sprawie powołania Komisji Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB do spraw przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Artura Kopijkowskiego - Gożucha, nt. "Analiza dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Sikorskiego POBIERZ
Uchwała_Nr_331 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia trzech laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy stopnia centralnego, z postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze POBIERZ
Uchwała_Nr_330 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała_Nr_329 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Armanda Kasztelana POBIERZ
Uchwała_Nr_328 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Armanda Kasztelana POBIERZ
Uchwała_Nr_327 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania obronionych we wrześniu 2016 r. POBIERZ
Uchwała_Nr_326 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 POBIERZ
Uchwała_Nr_325 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała_Nr_324 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przyznania dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Ekonomii i Zarządzania obronionych w lipcu 2016 roku POBIERZ
Uchwała_Nr_323 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za godziny ponad pensum na studiach niestacjonarnych I, II, III stopnia POBIERZ
Uchwała_Nr_322 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przyjęcia Egzaminów Doktorskich na kadencję 2016-2020 POBIERZ
Uchwała_Nr_321 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy przedmiotu "Ekonomia opodatkowania" realizowanego na kierunku Ekonomiczno-Prawnym, studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na specjalności "Działalność gospodarcza na rynku europejskim" POBIERZ
Uchwała_Nr_320 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała_Nr_319 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała_Nr_318 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała_Nr_315 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, powołania promotora POBIERZ
Uchwała_Nr_313 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odrzucenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej nt. "Integracja ekonomiczna a rozwój Stowarzyszenia Narodów Południowo-Wschodniej Azji w latach 1992-2012" do końca lutego 2017 r., złożonego przez mgr Gabrielę Meredyk, z powodu jego bezprzedmiotowości POBIERZ
Uchwała_Nr_312 z dnia 12 września 2016 r. w sparawie odrzucenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej nt. "Uwarunkowania rozwoju innowacyjności rynków wschodzących" do końca roku akademickiego 2015/2016, złożonego przez mgr Jolantę Woronko, z powodu jego bezprzedmiotowości POBIERZ

Uchwała_Nr_311 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania dr hab. Marzanny Poniatowicz i powołania dr hab. Ryty Dziemianowicz do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr. Katarzyny Waszczuk

POBIERZ
Uchwała_Nr_310 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała_Nr_309 z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim POBIERZ
Uchwała_Nr_308 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ
Uchwała_Nr_307 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych dyscyplinie ekonomia POBIERZ