POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

W latach 2008-2016 Wydział podpisał i realizował umowy o współpracy z Międzynarodową Akademią Bałtycką (Litwa), Homelskim Państwowym Uniwersytetem im. Franiszka Skoriny w Homlu (Białoruś), Wołyńskim Państwowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku, Károly Róbert College (Węgry), Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały (Białoruś) oraz Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Ukraina). W 2017 r. Wydział Ekonomii i Zarządzania podpisał kolejną umowę – z Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki (Ukraina).

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH UMÓW BILATERALNYCH

 

PARTNER ZAGRANICZNY

KRAJ

CZAS OBOWIĄZYWANIA

OD

DO

NARODOWY UNIWERSYTET LWOWSKI IM. IWANA FRANKI

UKRAINA

11.01.2017

11.01.2022 +automatyczne

przedłużenie

TARNOPOLSKI NARODOWY UNIWERSYTET EKONOMICZNY

UKRAINA

3.9.2013

na czas nieokreślony

GRODZIEŃSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. JANKA KUPAŁY

BIAŁORUŚ

21.12.2015

20.12.2020

KÁROLY RÓBERT COLLEGE

WĘGRY

28.12.2012

27.12.2017