Menu:

dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Zakład Zarządzania

(085) 745-77-19
u.golaszewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 225

Konsultacje:

18.09.2019 godz. 10.45-12.00