Menu:

 

mgr Urszula Konarzewska
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki

(085) 745-77-16
u.konarzewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje:
poniedziałek - godz. 8:00 - 9:30

Urlop:
- 22.07.2019 r. -04.09.2019 r.

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate