POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Wydział Ekonomii i Zarządzania utrzymuje ścisłe kontakty naukowe z wieloma naukowymi ośrodkami za granicą. Współpraca międzynarodowa obejmuje realizację wspólnych projektów, organizację konferencji międzynarodowych a także wymianę kadry i studentów. Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania nierzadko zajęcia ze studentami prowadzą wykładowcy z zagranicznych ośrodków naukowych. Współpraca zagraniczna jest realizowana na podstawie podpisanych umów bilateralnych, w ramach programu Erasmus+ a także w oparciu o indywidualne kontakty pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania z ośrodkami zagranicznymi. Wydział Ekonomii i Zarządzania stale poszerza liczbę kontaktów międzynarodowych.

 

Kontakt:

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju
dr Agnieszka Piekutowska
piekutowska@uwb.edu.pl

 

Koordynator wydziałowy Programu Erasmus+:

dr Marek Kruk

socratespl@o2.pl