POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 Bezpośrednio absolwentowi:
     • dyplomy wydawane są po upływie ok. jednego miesiąca od terminu obrony we właściwym dziekanacie Wydziału Ekonomii i Zarządzania w godzinach i dniach pracy dziekanatu.

   Dziekanat zaleca wcześniejsze telefoniczne sprawdzenie dostępności dyplomu gotowego do odbioru pod następującymi numerami telefonów:
     • Ekonomia: +48 (85) 745 77 13; +48 (85) 745 77 07,
     • Zarządzanie, MSG, Ekonomiczno-prawny: +48 (85) 745 77 08.

   Osobom upoważnionym przez absolwenta:
     • dyplomy wydawane są nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od terminu obrony w dziekanacie Wydziału Ekonomii i Zarządzania w godzinach i dniach pracy dziekanatu.

   Odbiór dyplomu przez osoby upoważnione jest możliwy wyłącznie na podstawie jednorazowego notarialnego upoważnienia (np. w sytuacji gdy absolwent przebywa za granicą i upoważni do odbioru dyplomu kogoś z krewnych).

   Dziekanat zaleca wcześniejsze telefoniczne sprawdzenie dostępności dyplomu gotowego do odbioru pod następującymi numerami telefonów:
     • Ekonomia: +48 (85) 745 77 13; +48 (85) 745 77 07,
     • Zarządzanie, MSG, Ekonomiczno-prawny: +48 (85) 745 77 08.