POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria

Pracownicy WEiZ mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia.  Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

  1. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.
  2. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych na podstawie zatwierdzonego przez instytucję wysyłającą i przyjmującą indywidualnego programu nauczania.

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

  1. Pracownicy WEiZ mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
  2. Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

Kontakt

  1. Informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej: M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, tel.: 85 745 70 51, e-mail: incoming@uwb.edu.pl.
  2. Dalsze informacje i dokumenty znajdują się na stronie UwB: http://uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow