POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB  m.poniatowicz@uwb.edu.pl

poniedziałek 11.30-13.00 pok.107

Urlop w dniach 24 - 28 września 2018 r.

 

Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje

prof. zw. dr hab. Teresa Mróz

 teresamroz.uwb@gmail.com

wtorek 13.00-14.00

dr Anna Augustyn a.augustyn@uwb.edu.pl

piątek 13.00-14.30

dr Dorota Wyszkowska d.wyszkowska@uwb.edu.pl

środa 11.15-12.45

dr Joanna Prystrom j.prystrom@uwb.edu.pl

od dnia 19.06.2018 r. konsultacje odbywać się będą we wtorki
godz. 10.30-12.00

mgr Ewelina Mielech  e.piekarska@uwb.edu.pl

 wtorek 13.30-15.00

od dnia 26.06.2018 konsultacje odbywać się będą w godz. 8.00-9.30

dr Alicja Gołębiowska (umowa - zlecenie) a.golebiowska@uwb.edu.pl

 wtorek 10.00-11.30

 

 

Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
mgr Natalia Tuchlińska - III rok  
mgr Małgorzata Roszkowska - II rok  
mgr Sebastian Kołtun - I rok