POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Galeria
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Kierownik:    
  Imię i Nazwisko e-mail 

konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB j.grabowiecki@uwb.edu.pl

pniedziałek  

 

Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje w semestrze letnim 2017/2018
dr Agnieszka Piekutowska piekutowska@uwb.edu.pl

 urlop  

dr Monika Fiedorczuk monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl  

poniedziałek 9.30-11.00

mgr Mariusz Dąbrowski mdabrowski@yahoo.com 

 poniedziałek 9.45 - 11.15

 

Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
 mgr Rafał Čech    
mgr Katsiaryna Pakhadzila    
mgr Marta Maksimczuk