POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Zakład Zarządzania
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  u.golaszewska@uwb.edu.pl

poniedziałek 13.00-14.30

oprócz terminów Rad Wydziału

W dniu 11.12.2017 r. konsultacje odbędą się w godz. 11.15-12.45.

W dniu 18.12.2017 r. konsultacje odbędą się w godz. 11.00-12.30.

 

Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje
dr Anna Grześ agrzes@uwb.edu.pl

poniedziałek 8.15-9.45 (od 27.11.2017)

poniedziałek 14.45-16.15 (do 20.11.2017)

dr Marek Kruk marek.kruk@uwb.edu.pl poniedziałek 10.00-11.30
mgr Anna Śleszyńska - Świderska a.sleszynska@interia.pl

wtorek 16.30-18.00 

W dniu 11.12.17 zamiast dnia 12.12.17 odbędą się konusltacje w godz. 15.16.30

mgr Agata Kilon awrzosek@o2.pl

środa 9.30-11.00

W dniu 06.12.2017 r. konsultacje odbęda sie w godz. 09.00-10.30.

mgr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
ekuzionko-ochrymiuk@o2.pl

poniedziałek 9.45 - 11.15

 mgr Marcin Proniewski marcin.proniewski@gmail.com wtorek 17.00-18.30