POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Zakład Zarządzania
Kierownik:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB  u.golaszewska@uwb.edu.pl

poniedziałek 13.00-14.30

oprócz terminów Rad Wydziału

 

Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail   konsultacje
dr Anna Grześ agrzes@uwb.edu.pl poniedziałek 14.45-16.15
dr Marek Kruk marek.kruk@uwb.edu.pl poniedziałek 10.00-11.30
mgr Anna Śleszyńska - Świderska a.sleszynska@interia.pl

wtorek 16.30-18.00 

mgr Agata Kilon awrzosek@o2.pl urlop 
mgr Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
ekuzionko-ochrymiuk@o2.pl poniedziałek 9.45-11.15
 mgr Marcin Proniewski marcin.proniewski@gmail.com wtorek 17.00-18.30