POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie

 

   

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów  –  Wydział Ekonomii i Zarządzania

18.06-16.07. 2018 r.

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

17-20 lipiec 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna, studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

25.08.2018 r. godz. 9:00

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych):

27 lipca 2018 r.