POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie

 

   

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów  –  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki

21.08.– 08.09.
2017 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów – Wydział Prawa

19.06.– 01.09.

2017 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów – Wydział Historyczno-Socjologiczny

28.08.–15.09.

2017 r.

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, w tym:

czerwiec-wrzesień

2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

11–15.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

11–15.09.2017 r.

studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

11–15.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

11–15.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie historii i socjologii

18–22.09. 2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

11–15.09.2017 r.

studia stacjonarne  i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

19–30.06.2017 i

21.08.– 01.09.
2017 r.

do godz. 14.30

Rozmowa kwalifikacyjna, w tym:

wrzesień 2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

18.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

18.09.2017 r.

studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

22.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

18.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie historii i socjologii

25.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

22.09.2017 r.

studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

11.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych), w tym:

wrzesień 2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

25.09. 2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

25.09.2017 r.

studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

26.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

25.09.2017 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie historii i socjologii

26.09.2016 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

25.09.2017 r.

studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

19.09.2017 r.