POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Aktualności

Zebranie Wyborcze Doktorantów

Zapraszam wszystkich doktorantów na zebranie wyborcze, które odbędzie się w środę 24 października 2018 roku o godz. 17:00 w sali nr 301. W czasie zebrania zostaną wybrani:

  • członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD), reprezentujący uczestników wszystkich lat studiów doktoranckich,
  • przedstawiciel doktorantów podczas posiedzeń Rady Wydziału,
  • członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów,
  • przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich,
  • przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Radzie Konsultacyjnej,
  • przedstawiciel doktorantów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

Jednocześnie informuję, że bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu doktorantowi WEiZ UwB.

Po ww. zebraniu będzie miało miejsce posiedzenie nowo wybranej WRSD.

 

 

                                                                                     Małgorzata Roszkowska

                                                                        Wiceprzewodnicząca WRSD WEiZ UwB