POZOSTAŁE WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 Przed złożeniem w dziekanacie dokumentów do obrony pracy dyplomowej student powinien podać/uaktualnić w dziekanacie dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail).
   W Archiwum Prac Dyplomowych – APD należy:

   Komplet dokumentów do obrony może być przyjęty do dziekanatu tylko wtedy, gdy w systemie APD będzie zatwierdzona recenzja promotora i recenzenta. W systemie APD oznacza to, że praca znajduje się na etapie 5.
 
 Niżej wymienione dokumenty są przyjmowane w dziekanacie zgodnie z: Terminarzem Obron

 Zgodnie z powyższymi terminarzami - po zakończeniu sesji egzaminacyjnej (zaliczenie i uzyskanie wpisów ocen w USOS) oraz po osiągnięciu 5 etapu w APD, do dziekanatu należy złożyć następujące dokumenty - tylko i wyłącznie w komplecie:
     •jeden egzemplarz pracy (wydruk z pliku PDF znajdującego się w APD) obustronnie wydrukowany, oprawiony w miękkie okładki i zbindowany : (ten egzemplarz powinien zawierać wpis na pierwszej stronie od prowadzącego seminarium potwierdzający przyjęcie pracy jako magisterskiej/licencjackiej), w egzemplarzu tym musi być wszyty (jako ostatnia kartka) wydrukowany ze strony i wypełniony odręcznie formularz: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej,

     • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej (format pliku MS WORD, preferowany nośnik – płyta CD-R) z trwałym opisem bezpośrednio na płycie zawierającym kopie informacji ze strony tytułowej pracy (flamastrem do płyt CD),


     • kartę obiegową:
     • cztery sztuki podpisanych miękkim ołówkiem (na odwrocie) zdjęć do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5 cm;

  • wersja elektroniczna zdjęcia dyplomowego na płycie tej samej co praca (Preferowany nie modyfikowany plik (surówka) od fotografa),
         • oryginał dowodu wpłaty tytułem wydania dyplomu – decyzją Rektora UwB w wysokości 50 zł; wpłata TYLKO na indywidualne konto w systemie USOSweb, które jest do tego dedykowane – proszę nie używać kont dedykowanych do opłat czesnego,
         • jeżeli ma być wydana kopia dyplomu w j. angielskim, należy fakt ten zgłosić nie później niż 2 dni przed złożeniem pracy. Wymagane jest również dodatkowe 5-te zdjęcie oraz dodatkowa opłata w wysokości 40 zł.(dokonana TYLKO na indywidualne konto w systemie USOSweb, które jest do tego dedykowane – proszę nie używać kont dedykowanych do opłat czesnego ani żadnego innego konta)

   W dziekanacie nastąpi:
     • rozliczenie ostatniego roku studiów,
     • sprawdzenie całości toku studiów,
     • wyliczenie średniej z toku studiów,
     • wydruk recenzji i protokołu,
     • przekazanie akt studenta do sekretariatu Komisji, w której obrona jest organizowana zgodnie z terminarzem obron (stacjonarne, niestacjonarne MSG, niestacjonarne Ekonomia i Zarządzanie)

   W sekretariacie Komisji nastąpi:
     • wyznaczenie terminu obrony i poinformowanie o nim studenta,
     • przeprowadzenie obrony przed Komisją egzaminacyjną.

Wymogi techniczne przygotowywania prac dyplomowych.