Menu:

 

dr Zofia Karczewska
Katedra Ekonomii Politycznej

(085) 745-77-28
 z.karczewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221
konsultacje: poniedziałek 12:00-13:30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate